Pozitívne hodnotené zmeny v Novom Meste nad Váhom

Aby som stále nepoukazoval len na problémy v našom meste, prinášam súhrn najdiskutovanejších pozitívnych zmien, ktoré sa tu za posledné volebné obdobie spravili a čo sa zo sľubov splnilo. Súhrn obsahuje projekty mesta, ale aj súkromných a iných investorov.

Južný obchvat mesta - ul. Banská - 2013 - investor: mesto
 

 Prestavaná ZUŠ na Domov pre seniorov (ul. Štúrova) - 2014 - investor: mesto

Kino Považan pred rekonštrukciou a Spoločenská sála MsKS - 2011 - investor: mesto

Zrekonštruovaná divadelná sála MsKS - 2013 - investor: mesto

Polyfunkčný dom na Komenského ulici je konečne dokončený - 2014 - investor: Monolit

Bývalý centrálny tepelný zdroj prestavaný na Zberný dvor TSM  - 2012 - investor: mesto
 

Zrekonštruovaný nadchod cez železničnú trať - investor: mesto

Prestavba kasárenského domu na bytový dom - 2014 - investor: Stabilit. Mesto predalo objekt firme Stabilit za účelom jeho rekonštrukcie, neskoršieho spätného odkúpenia mestom a následne poskytovania týchto nájomných bytov pre mladé rodiny

Prestavba bývalej vojenskej závodnej kuchyne na cirkevnú materskú školu Alexia - 2012 - investor: Kongregácia Školských sestier de Notre Dame. Mesto predalo objekt VZK, ktorý dostalo od Ministerstva obrany SR ako nepotrebný majetok štátu. Mesto nevedelo využiť priestory a tak ho predali cirkvi - Kongregácii Školských sestier de Notre Dame.

Zrekonštruovaná športová hala - 2013 - investor: mesto
 

Zrekonštruovaná cesta na Beckovskej ulici od svetelnej križovatky po mosty - 2013 - investor: Slovenská správa ciest - IVSC Žilina, Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rekonštrukcia časti nemocnice a okolia - 2010-2014 - investor: NsP Nové Mesto nad Váhom (projekt spolufinancovaný EÚ z ERDF) + mesto
 

 Kruhový objazd Malinovského - Hviezdoslavova - 2011 - investor: mesto
 

Budova Železničnej stanice Nové Mesto nad Váhom - 2012 - investor: Železnice Slovenskej republiky

Skatepark na ul. Banská - 2011 - investor: mesto 
 

Park J.M.Hurbana - 2011-2014 - investor: mesto 

Park Petra Matejku - 2013 - investor: mesto 

Fontány v Parku J.M.Hurbana a vo vnútrobloku sídliska 1. mája - investor: mesto

Rekonštrukcie historických budov na námestí a okolí - investor: vlastníci objektov
 

Zmena organizácie dopravy na križovatke Štúrova - Škultétyho - M. Chrásteka - Čachtická - investor: mesto? 

Rekonštrukcia ciest a ulíc: Športová, Benkova, Hollého, Jilemnického, Banská, Čachtická, 1. mája, Partizánska, Obrancov mieru, časť Izbice, Tehelná,... - 2010-2014 - investor: mesto

Pódium na námestí - 2013 - investor: mesto
   

Výstavba OC Intercora Javorina - 2013 - investor: Intecora
   

Koše na separovaný odpad na námestí - investor: mesto
   

 

 

 

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates
Pre Váš lepší používateľský zážitok používame na tejto stránke cookies.
Viac informácií OK Nesúhlasím