Daniel Kopunec: Odpočet volebného programu 2014-2018

Uplynuli už takmer celé 4 roky, čo zastupujem občanov Nového Mesta nad Váhom, ale hlavne 6. volebného obvodu ako poslanec v Mestskom zastupiteľstve v Novom Meste nad Váhom. Prišiel čas spraviť odpočet môjho volebného programu a práce, čas ukázať to, čo sa podarilo za tie roky zrealizovať a čo sa nepodarilo uskutočniť.

Na úvod by som upriamil pozornosť na svoju ešte stále aktívnu volebnú stránku www.danielkopunec.sk, kde si môžete pozrieť volebný program spred 4 rokov a oblasti, ktorým som sa chcel v tomto volebnom období venovať. Hlavným heslom mojej kampane bola veta „SO MNOU VIETE VIAC“. Informácie, ktoré zverejňujem prostredníctvom svojich stránok www.nmnv.sk, www.blog.nmnv.sk, www.danielkopunec.sk sa za tých 11 rokov, čo sa venujem nášmu mestu, zmenili - rozšírili. Najmä po tom, ako som bol zvolený za poslanca v komunálnych voľbách 2014. Mnohé informácie z komisií, z prostredia úradu a ďalších inštitúcií a organizácií mesta sa zrazu stali dostupnejšie pre mňa a tak aj pre vás. Myslím, že nikto z poslancov v predchádzajúcich volebných obdobiach (ak áno ospravedlňujem sa) nemal aktívnu stránku ani FB, prostredníctvom ktorého by pravidelne informovali ľudí o tom, čo sa v meste, na komisiách alebo na zastupiteľstvách rieši. Po roku 2014 sa táto aktivita aj s príchodom nových poslancov zvyšuje a máte tak možnosť vedieť niečo viac z komisií a môžete zároveň aj efektívnejšie a rýchlejšie komunikovať s poslancami aj prostredníctvom internetu a rôznych sociálnych sietí.

Nielen ako poslanec, ale aj ako hrdý Novomešťan najdlhšie a najaktívnejšie pôsobím na sociálnych sieťach a stránkach o našom meste. Niekto si povie, že čo ten na internete zmôže, ja chcem vidieť skutky. Ja poviem, že na internete toho zmôžem veľa. Možno nemám taký dar reči ako ostatní poslanci, nie som rečník čo by hovoril dlho a o ničom, radšej k veci a bez zbytočností. Mnohé moje nápady a projekty neboli často akceptované, preto som niektoré myšlienky a nápady nenápadne podsúval rôznymi cestami na úrad, bez toho aby tam bolo moje meno a neuveríte, za tie 4 roky sa podarili skutočne mnohé aj zrealizovať :) .

Keď môžem, tak rád pomôžem. Kto ma za tie roky požiadal o nejakú informáciu, radu, mal nejaký problém, ktorý súvisel s mestom, rád som pomohol, poradil alebo inak reagoval na potreby a problémy obyvateľov Nového Mesta nad Váhom. Našli sa samozrejme aj požiadavky, ktoré som z pozície poslanca nemohol riešiť, ale ochotne som ich posunul ďalej kompetentnejším ľuďom. Často sa stáva, že ľudia nemajú presné vedomosti o kompetenciách poslancov, primátora ale aj samotného Mesta. Myslím, že za ten čas sa mi podarilo informovať ľudí o všetkých významných investičných projektoch, ktoré sa už zrealizovali, realizujú sa alebo sa ešte len plánujú, či už sú to rekonštrukcie ulíc, rekonštrukcie historických budov, alebo výstavba športovísk a detských ihrísk.

Spolu s kolegami - poslancami sa sme presadili v MsZ „redizajn“ oficiálnej webstránky mesta, jej častejšiu aktualizáciu a zlepšenie informovanosti o pripravovaných projektoch v našom meste. Aj vďaka mojím podnetom na skvalitnenie komunikácie mesta s občanom bola pridaná na novú stránku služba Odkaz pre starostu, ktorá pomáha pri nahlasovaní problémov v našom mesta. Podľa počtu poslaných podnetov je vidieť, že tých problémov je v našom meste na riešenie veľa. Žiaľ, počet neriešených podnetov prerastá tie vyriešené. Ja však verím, že sa tie problémy podarí mesto a jeho organizáciám postupne napraviť.

 

Jedným zo splnených bodov môjho programu je Rekonštrukcia objektov na námestí. Verím, že aj vďaka mne sa podarilo presvedčiť Mesto a primátora, aby sme sa pustili do záchrany a obnovy historických budov na Námestí Slobody, ktoré dýchajú históriou a bola by škoda, keby nám o pár rokov padli na hlavu. V jednej z nich boli len pred pár mesiacmi objavené zaujímavé niekoľko storočí ukryté viacpodlažné podzemné chodby. Článok aj s fotkami nájdete v blogu na stránke www.blog.nmnv.sk. Mesto sa rozhodlo archeologicky preskúmať, zachovať a sprístupniť časť týchto unikátnych podzemných priestorov pre verejnosť a objekt na Námestí Slobody 2/2 spolu s bývalou sýpkou na ul. Komenského zrekonštruovať na sobášnu sieň a na nádvorí vytvoriť fontánu a verejné toalety. Mesto sa snaží posledné roky zachraňovať aj objekt bývalej hudobnej školy, kde sa momentálne pracuje na novej streche.

 

Obnovou prešla aj budova Mestskej polície a v nej zasadačka, kde sa konajú zasadnutia Mestského zastupiteľstva. V zmodernizovaných priestoroch sa konečne nachádzajú požadované hlasovacie zariadenia, mikrofóny, WIFI pripojenie, ako aj projektory a zásuvky na notebooky. Kilogramy použitého papiera na tlač materiálov na všetky zasadnutia sa tak pre mnohých poslancov stali minulosťou.

 

Som rád, že v tomto volebnom období sa objavujú v našom meste slová cyklotrasa a cyklochodník čoraz častejšie. Mesto si nechalo v roku 2015 vypracovať Štúdiu vedenia cyklotrás na území mesta (viď. článok http://blog.nmnv.sk/cyklochodniky-a-cyklotrasy-v-novom-meste-nad-vahom/) a vybudovalo prvé úseky cyklochodníkov v rámci mesta. Niektoré z nich (na ul. Kočovská a Stromová) som musel už viackrát nahlasovať pre vzniknuté nedostatky a poškodenia. Ale som rád, že sa podarilo tieto problémy vždy promptne odstrániť. Rád by som do budúcnosti spolupracoval na budovaní a rozširovaní cyklistických chodníkov, ktoré zvýšia záujem o tento alternatívny druh dopravy a hlavne prinesú bezpečnosť pre cyklistov, korčuliarov a najmä deti. Jedným z aktuálnych projektov výstavby cyklochdníkov je ulica Bzinská, kde vzniká nový chodník pre peších aj cyklistov od priemyslovky po novú zástavbuza kasárňami. O tento chodník som žiadal primátora už v roku 2015, podarilo sa tak a teraz, kedy je vo výstavbe 3. etapa výstavby v tejto časti mesta.

Veľkým krokom k rozvoju cyklodopravy v našom regióne bolo začatie výstavby 1. etapy Vážskej cyklotrasy medzi Novým Mestom nad Váhom a Hornou Stredou. O budovaní tejto cyklotrasy na ochrannej hrádzi Váhu, ktorú financoval Trenčiansky samosprávny kraj, som ľudí priebežne informoval prostredníctvom svojich kanálov. Koncom minulého roka mali ľudia možnosť zajazdiť si po tejto cyklotrase z Nového Mesta nad Váhom do Považian - 5 km. V máji 2018 bola slávnostne otvorená celá 13,4 km dlhá cyklotrasa až po obec Horná Streda.

 

Nové Mesto nad Váhom je v oblasti podpory športu a športových klubov veľmi štedré, na šport prispieva z rozpočtu takmer 300 000 €. Ďalších 250 000 € sa použilo napríklad tento rok mesto na rekonštrukciu telocvične v kasárňach a na prevádzku zimného a futbalového štadióna. V oblasti športu som bol vždy za to, aby finančné prostriedky z rozpočtu mesta boli prerozdeľované do jednotlivých športov podľa viacerých kritérií a nie podľa toho koľko si žiadajú. Financie by sa mali prerozdeľovať na základe veľkosti členskej základne, dosiahnutých výsledkov za uplynulý rok, podľa celkovej popularity športu, nákladov na zabezpečenie pomôcok, priestorov a iného materiálneho vybavenia, ktoré súvisí s daným športom. Toto však ešte stále nefunguje ani sa to nepodarilo zatiaľ presadiť ako v našom meste, tak ani v mnohých ďalších mestách, takže v tomto prípade nie je veľmi čo nášmu mestu vyčítať. Ale nie je to nič čo by sa nedalo prepracovať do realizovateľnej podoby.

 

Kamerový systém je kapitola sama o sebe. Napriek môjmu apelovaniu aj o apelovaniu zo strany viacerých poslancov na zlepšenie kamerového systému, prípadne premiestnenia a zakúpenia nových kamier, sa podarilo v tejto oblasti dosiahnuť iba malý pokrok. V tomto období sa uviedli do prevádzky 2 nové webkamery s pohľadmi na mesto a boli zakúpené kvalitnejšie bezpečnostné kamery do podchodu a nadchodu. Funkčnosť resp. použiteľnosť zvyšných starých kamier je otázna, keďže častokrát sa deje rôzna protispoločenská aktivita rovno pred objektívmi týchto kamier. Preto je nutná kompletná výmena kamier za nové kvalitnejšie kamery, ako aj celého nahrávacieho a obslužného systému. Od občanov často dostávam podnety s potrebou umiestnenia kamier nad detskými ihriskami (vandali a deti), nad kontajnerovými státiami (vyberači smetí a skládky mimo smetných nádob) či najnovšie nad komunitnou bylinkovou záhradou (psíčkari). Žiaľ, mnohí spoluobčania si nevážia prácu druhých, nevážia si ani poriadok okolo nás a potom je nutné používať takéto prostriedky.

 

Vo volebnom obvode 6, v ktorom som bol zvolený som dostal za tie 4 roky aj stovky požiadaviek, podnetov, sťažností či už telefonicky, elektronicky, prostredníctvom podnetných výborov mestských častí, sociálnych sietí, ale aj pri osobných stretnutiach. Veľkú väčšinu sa podarilo priebežne vyriešiť a zrealizovať za čo som vďačný mnohým zamestnancom na Mestskom úrade, v TSM, MsBP, MsP, či v MsKS. Som rád, že sme si vedeli s mnohými sadnúť za jeden stôl a vedeli sme nájsť v rôznych oblastiach spoločnú reč a riešenia. Bez toho sa dosiahnuť veľa nedá. Nie vždy to však fungovalo. Hlavne v prípade Technických služieb mesta, na ktoré sa kritika v poslednom čase valí z každej strany. Ide najmä o celkovú čistotu mesta, odvoz smetí, čistenie komunikácií, údržbu zelene, kosenie na sídliskách a v parkoch a pod.

 

Napríklad malé odpadkové koše po meste ale aj stĺpy verejného osvetlenia by mohli byť označené presnými číslami alebo QR kódmi, ktoré v prípadne nefunkčnosti, poškodenia alebo naplnenosti (v prípade smetiakov) by mohli byť veľmi jasne a rýchlo nahlasované aj prostredníctvom mobilov na server Technických služieb mesta. Samozrejme na to by muselo mať mesto aj TSM a ďalšie organizácie mať vytvorenú digitálnu mapu mesta so všetkými bodmi, sieťami, ale môže to pomôcť aj pri správe verejnej zelene ale aj rekonštrukčných prácach. Takéto riešenia slúžia najmä na zlepšenie komunikácie medzi občanmi a mestom, na zrýchlenie procesov pri riešení problémov a hlavne ušetria aj nejaké tie peniaze, hoci prvotná investícia na obstaranie takejto elektronizácie a informatizácie mesta nemusí byť najmenšia.

 

Momentálne sa dokončuje na ulici Klčové (v bývalom areáli TSM) parkovisko pre stovku automobilov a oddychová zóna s množstvom zelene, pochôdznou fontánou a športoviskami najmä pre obyvateľov sídliska Rajková – Klčové. Podarilo sa tak po dlhodobom plánovaní a presťahovaní TSM na ul. Banská, kde im mesto vytvorilo z pôvodných vojenských skladov nové priestory na svoju prevádzku. Takto sa celá organizácia dostala na okraj mesta (http://blog.nmnv.sk/nove-priestory-technickych-sluzieb-mesta-na-ul-banska/) a mnohým obyvateľom z bytového domu na ul. Dr. Markoviča odľahlo od ranného hluku a smradu zo štartovania vozidiel TSM. Verím, že po otvorení parkoviska a celej zóny sa zlepší dostupnosť parkovania v tejto asi najkritickejšej časti mesta. Bude však nutné stále hľadať riešenia parkovania do budúcnosti a hlavne riešiť aj vnútroblokové parkovanie, kde často nemôžu prejsť vozidlá záchranných zložiek, ani TSM. V tejto zóne bude (pravdepodobne aj na môj podnet) vyčlenený priestor na osadenie (polo)podzemných kontajnerov, ktorý sa využije v prípade, keď sa nájde viac lokalít v meste na osadenie takéhoto typu kontajnerových stojísk.

 

V oblasti nových povrchov ciest a chodníkov vo volebnom obvode sa mi podarilo dosiahnuť toho celkom veľa. Severná ulica, za ktorú dlhé roky bojovali obyvatelia ulice aj ja sa dočkala počas tohto volebného obvodu nového verejného LED osvetlenia, opravy najhorších úsekov cesty a tento rok aj nových bezbariérových chodníkov. Ani táto rekonštrukcia sa nevyhla kritike zo strany obyvateľov ulice, aj kvôli (ne)komunikácii s ľuďmi, ktorí sa jednak tešia rekonštrukcii ich ulice, ale opäť sa to robí všetko narýchlo a nesystematicky. Obyvatelia ulice Severná preto spísali petíciu (o ktorej som informoval aj na svojich stránkach), v ktorej od mesta žiadali pri rekonštrukcii chodníkov zaviesť nadzemné inžinierske siete do zeme, práve pod tie chodníky. To bolo zo strany mesta zamietnuté kvôli časovo náročnej a finančne drahej investícii. Naopak v severnej časti Kukučínovej ulice sa podarilo Mestu v spolupráci s TVK, SPP a ďalšími sieťarmi vybudovať kompletne nové inžinierske siete, chodníky, schody so zábradlím, cestu a nové osvetlenie. Mnou často kritizovaný asfaltový kalový zákryt bol aplikovaný zase na Royovej ulici. Je nutné však pokračovať v rekonštrukcii chodníkov vo vnútrobloku sídliska, kde sa pôvodné chodníky z liateho asfaltu rozpadajú, prípadne sa tvoria bubliny. Tieto úseky ani po rokoch oznamovania na TSM, žiaľ, nemohli z mne doposiaľ nejasných príčin opraviť.

  

Čo ma mrzí je skutočnosť, že sa v tomto volebnom období nepodarilo mne, primátorovi, ani poslancom na úrovni kraja dotlačiť Slovenskú správu ciest, aby kompletne zrekonštruovala štátnu cestu I/61 – Trenčianska ulica. Je to zlá vizitka pre naše mesto, ak prvá cestu pri vstupe do mesta z Trenčína alebo z Piešťan je v takom dezolátnom stave. Doprava by mala byť jednou z hlavných priorít všetkých politikov - či komunálnych, krajských alebo poslancov NRSR. Bez kvalitnej dopravnej infraštruktúry sa my ľudia, ale aj naše mesto či celá krajina neposunieme vpred, ani bližšie k tomu vysnívanému Západu.

 

Žiaľ, tomuto zastupiteľstvu sa nepodarilo za tieto 4 roky doriešiť ani mnohé iné pálčivé problémy s dopravou, ktoré sa budú čoraz viac prehlbovať: či už so svetelnou križovatkou, s križovatkou ulíc Piešťanská-Trenčianska, s prepojením ulíc Tematínska-Čachtická, prípadne s napojením Bzinskej ulice na Ľ. Podjavorinskej, parkovisko pri železničnej stanici, atď. Zostáva nám iba bojovať ďalej a ponúkať riešenia, nielen výhovorky.

 

Začiatkom minulého roka som sa začal venovať aj psíčkarom a vybudovaniu výbehu pre psov v Parku D.Š. Zámostského. Osobne ma mrzí, že sa to nepodarilo zatiaľ dotiahnuť do šťastného konca. Inicioval som stretnutie na danom mieste s primátorom, tvorcom výbehov pre psov, psíčkarmi a kynologickým klubom pôsobiacim v našom meste. Tu boli povedané všetky možné veci, ako by malo toto ihrisko vyzerať, čo by malo obsahovať, komu by malo slúžiť, kto by sa mal starať, ako by malo byť zabezpečené aj koľko by to malo stáť. Následne som to nechal už na komunikácii mesta s tvorcom takýchto výbehov, aby už vzájomne komunikovali ohľadne toho. Žiaľ, podľa mojich informácií už žiadna komunikácia neprebehla, ani v tejto téme sa nič nepohlo.

 

O cestovnom ruchu v našom regióne už roky píšem (kto číta statusy na fb.com/nmnvsk a články na www.blog.nmnv.sk) ako o veľkom potenciály, ale zároveň aj o premrhanej príležitosti. Máme v regióne množstvo pekných pamiatok, atrakcií, podujatí, prírodných krás, len to nevieme predať. Pri mojom prvom stretnutí s primátorom som mu povedal svoju víziu, čo by mesto, ale hlavne celý región mohol ponúknuť k zatraktívneniu cestovného ruchu u nas. Hovoril som mu existencii funkčnej Turistickej informačnej kancelárie, o jej možnej kooperácii s inými organizáciami, OZkami, o jej činnosti v oblasti tvorby prezentačných a upomienkových predmetov pre návštevníkov mesta, o zatraktívnení Zelenej vody, o otvorení podzemných chodieb, a tak ďalej. Žiaľ, tu som nenašiel pochopenie ani len v takých banálnych veciach pri prezentácii mesta, ako sú magnetky. Tu stačia staromódne igelitky s monografiou mesta a zopár perami s erbom a nápisom mesta. To vážne na viac nemáme?! Preto všetky tieto nápady zostali zatiaľ v mojom šuplíku a zostáva mi veriť že sa raz aj zrealizujú. Jeden posun však nastal, keďže mesto sa pri rekonštrukcii budovy na Námestí Slobody 2/2 rozhodlo zrekonštruovať a sprístupniť niektoré podzemné priestory. Čo všetko bude prístupné zatiaľ neviem, ale tento kus histórie nášho mesta sa oplatí ukázať a „predať“ turistom.

Téma: Zelená voda, kúpalisko a výstavba aquaparku. Téma, ktorú mal pred komunálnymi voľbami 2014 pravdepodobne každý kandidát či už na primátora alebo na poslanca vo svojom programe. To ako sa toho mnohí chytili resp. ani nechytili ste mohli vidieť počas celých 4 rokov, kedy sme mnohí poslanci bojovali aj zvolaním mimoriadneho MsZ za doriešenie témy Zelená voda (neplnenie podmienok nájomnej zmluvy a ukončenie nájmu) a následne riešenie čo so Zelenou vodou ďalej, prípadne čo s výstavbou kúpaliska. Kto trochu sledoval dianie okolo Zelenej vody, tak skončilo to zatiaľ tak, že nájomca - firma Bolt - svoj záväzok za nájom Zelenej vody uhradil mestu tesne pred zasadnutím MsZ, kedy sa malo rozhodovať o vypovedaní zmluvy, čím sme prišli o jedinečnú možnosť zbaviť sa ho a prebrať areál ZV pod krídla mesta. Nájomca priniesol po 10 rokoch nový projekt aquaparku na Zelenej vode (http://blog.nmnv.sk/projekt-aqualand-zelena-voda/), ešte nereálnejší ako ten predošlý a ten primátor ale aj jeho poslanci vychválili a odklepli sa ďalšie ústupky v zmluve. Mnohí z poslancov, ale aj občania Nového Mesta nad Váhom však stále neveria tomuto projektu, ani investorovi, ani firme Bolt. Mimochodom odkedy prebehlo toto dôležité zastupiteľstvo je okolo Zelenej vody podozrivo ticho.

Ak by sme sa predsa len mali baviť o kúpalisku či aquaparku, mali by sme sa skôr baviť o mestskom kúpalisku alebo mestskom aquaparku. Na jednej strane ako o investícii mesta, na druhej strane, aby sa nachádzalo priamo v meste. V ankete, ktorú som na svojej FB stránke dával pred nejakým časom sa ľudia jasne vyjadrili, aby Zelená voda zostala prírodným kúpaliskom a aby sa v centre mesta, napríklad na pozemkoch mesta v bývalých kasárňach na Bzinskej ulici vybudovalo mestské kúpalisko. Na čom sa občania, ani mnohí z poslancov nezhodnú je ako by malo kúpalisko vyzerať, či by malo byť ako letné kúpalisko alebo plnohodnotné kúpalisko s celoročným využitím s vnútornými a vonkajšími bazénmi ako je napríklad Aquapark Uherské Hradište. Všetko je to o peniazoch a o prioritách čo v našom meste chceme. Ak postaví mesto aquapark za 5 miliónov, nebude sa investovať do množstva ďalších oblastí, mesto má však na rezervnom fonde 13 miliónov eur, takže zase je na čom stavať. Sú to však peniaze nás všetkých občanov a preto je nutné zodpovedne s týmito peniazmi aj hospodáriť. Ja však pevne verím, že v nasledujúcom volebnom období sa zastupiteľstvu konečne podarí dať Novomešťanom to, na čo už desiatky rokov čakajú. Dostupné mestské kúpalisko s vonkajším aj vnútorným vyžitím pre malých, veľkých aj starších spoluobčanov, hlavne za prijateľné ceny, so službami ako je občerstvenie a wellness, tobogany a iné atrakcie a športoviská.

V oblasti kultúry sme s poslancami viackrát na zastupiteľstvách, ale aj komisiách apelovali na primátora aj MsKS, aby sa niečo spravilo s programom a organizáciou mestských podujatí. Časť z nich sa podarilo vyriešiť. Kultúrny program Novomestského jarmoku aj Dňa mesta sa konečne oživil, volajú sem už nové kapely aj pre mladšie ročníky, stále mi však vadí koncepcia programu jarmoku. Po rokoch načúvania požiadaviek ľudí by som program jarmoku vyskladal inak. Piatok a sobota by mala byť vyčlenená pre publikum mladšej a strednej generácie od rána do večera a nedeľu venovať dychovkám, folklóru a country. Prípadne, nech sa do budúcnosti rozmýšľa s dvoma pódiami jedno na námestí, druhé pri MsKS. Treba pochváliť aj snahu o zmenu vizuálu plagátu jarmoku, konečne sa rozšíril aj výber kolotočov a remeselné stánky. Je to jedna z TOP akcií v našom meste a aj také veci ako čistota mesta počas jarmoku by mala byť samozrejmosť.

 

Ďalšou akciou, ktorú sme často riešili boli vianočné trhy. Doposiaľ trhy trvali 3 dni. Posledné roky sa však mesto rozhodlo konečne ísť cestou dlhších trhov od Mikuláša až takmer po Štedrý večer so snahou aspoň oživiť trhy programom na tribúne. Ja s poslancami (Peter Bača, Ján Kudlík, Mário Vyzváry, Milan Špánik) sme sa vianočné trhy 3 roky po sebe snažili oživiť aj varením a predávaním Poslaneckej kapustnice. Výťažok z predaja bol darovaný v jednom prípade detskému domovu v Novom Meste nad Váhom a v ďalších dvoch prípadoch rodinám z nášho mesta, ktorým osud nedoprial toľko ako mnohým iným.

 

V roku 2018 sme sa dali dokopy poslanci (Peter Bača, Daniel Kopunec, Milan Špánik, Mário Vyzváry) a ďalší aktívni Novomešťania (Martin Kolesár, Tomáš Malec, František Mašlonka, Ján Mráz, Miroslav Vidlička), ktorí majú rovnaký cieľ ako my, spraviť z Nového Mesta nad Váhom lepšie miesto pre život. Preto sme sa rozhodli spoločné aktivity robiť pod hlavičkou Občianskej iniciatívy NOVÉ MiESTO.

Našimi prvými spoločnými akciami bolo čistenie Zelenej vody, čistenia mesta, fotosúťaž MOJE MESTO - NOVÉ MiESTO či Novomestské korzo. Na jar budúceho roka už plánujeme ďalšie akcie, takže občania nášho mesta sa majú na čo tešiť.

 

Dnes táto snaha o navrátenie pocitu komunity a dôležitosti našim obyvateľom prerástla do kandidatúry všetkých členov OI v nasledovných komunálnych voľbách. Okrem vlastných volebných programov pre svoje volebné obvody sme vypracovali aj spoločný program, s ktorým každý jeden člen súhlasí a bude sa ním riadiť aj po úspechu vo voľbách.

 

 

Na záver:

Po tých 4 rokoch v MsZ môžem zodpovedne prehlásiť, že tá práca ma baví, napĺňa a množstvo vecí sa mi podarilo v Novom Meste nad Váhom zmeniť k lepšiemu. Netvrdím, že všetko čo som napísal v mojom odpočte je iba vďaka mne a inak by sa nespravili, ale snažil som sa tie problémy riešiť a aj navrhovať riešenia. V mnohých prípadoch to boli aj kolektívne riešenia a rozhodovania, ktorých som bol súčasťou.

Veľa práce je však ešte pred nami a preto by som rád pokračoval v tejto začatej práci. Opätovne som získal podporu občanov Nového Mesta nad Váhom (viac ako 600 podpisov Novomešťanov na podpisových listinách) a budem sa uchádzať o hlas občanov 6. volebného obvodu v komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnia už 10. novembra 2018. Ak Vás presvedčili moje slová a činy, prosím, príďte a odovzdajte mi hlas do volebnej urny. Kandidátov na poslancov v tomto obvode je 9, miest pre poslancov sú však len 3. Každý hlas rozhoduje.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates
Pre Váš lepší používateľský zážitok používame na tejto stránke cookies.
Viac informácií OK Nesúhlasím