Mestská televízia pre všetkých

TV Pohoda ako jedno z mestských medií platené z našich daní by malo byť dostupné pre všetkých občanov Nového Mesta nad Váhom a nie len pre tých, ktorí využívajú služby káblovej televízie TFM. Funguje od roku 2005 a dodnes denne spracováva množstvo tém z nášho mesta a regiónu, ktoré by mali vidieť všetci. Hoci sa kvalita grafiky či reportáží skvalitnila, s objektívnosťou spravodajstva je to horšie. Kritiku na ich televíziu či mesto neprijímajú a nezverejňujú ani na ich stránke www.tvpohoda.sk ani v samotnom spravodajstve, preto radšej "nevhodné príspevky" nezverejňujú.

Podľa Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2014-2016 boli výdavky vyčlenené na "objektívne informovanie občanov mesta a okolia" na rok 2014 v sume 63 600 €.

Všimnite si gramatiku v tomto výňatku zo spomínaného dokumentu:

 

V júni 2014 bola predložená 1. zmena programového rozpočtu na rok 2014 a výdavky pre TV Pohoda boli navýšené na základe uznesenia č. 1/2014-MsR na sumu 72 000 €. Nevedno dôvod navýšenia dotácie.

 

Zmluva medzi mestom a NTVS o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta: http://www.nove-mesto.sk/resources/documents/zmluva_o_poskytnuti_dotacie_c_03_2014_ofis_ntvs.pdf.

 

Podľa tejto zmluvy dostáva firma NTVS mesačne 6 000 € z tejto finančnej dotácie na "výrobu a vysielanie TV programov z prostredia mesta Nové Mesto nad Váhom a Trenčianskeho kraja (mimo kraja na základe dohody oboch strán), ktoré svojím obsahom zachytávajú všetky oblasti života občanov, pôsobenie orgánov a inštitúcií samosprávy Mesta Nové Mesto nad Váhom a ďalších subjektov pôsobiacich na jeho území a území Trenčianskeho kraja vo svojom 24 hodinovom bloku vysielania v priemernom rozsahu 10 premiérových minút denne po dobu platnosti tejto zmluvy, z toho v dennom spravodajstve 3 premiérových minút."

"Vysielanie premiérových TV príspevkov je v hlavnom vysielacom čase, za ktorý sa považuje prvý blok vysielania so začiatkom o 17:00 hod. Za dodržanie rozsahu premiérových minút sa považuje ročné plnenie. V programovej štruktúre budú vysielané v premiére okrem spravodajstva aj publicistické a dokumentárne relácie a to:

- kreslo pre primátora 6x za rok v rozsahu minimálne 20 minút.
- publicistické alebo dokumentárne relácie v rozsahu minimálne 20 minút mesačne podľa požiadaviek programovej rady a aktuálnych potrieb mesta.

Všetky relácie budú pripravované v úzkej spolupráci s programovou radou."

Okrem iného, sídlo spoločnosti, ktorá prevádzkuje televíziu sídli v priestoroch Domu služieb, ktoré má v prenájme od Mestského bytového podniku, ktorého jediným zakladateľom a spoločníkom je Mesto Nové Mesto nad Váhom. Firma NTVS má k 28. februáru 2014 (naposledy zverejnená informácia o dlžníkoch) nedoplatok za prenájom nebytových priestorov v Dome služieb až 10 000 €. Na stránke mesta ani MsBP sa nenachádza nájomná zmluva, kde by sme sa dozvedeli, koľko mesačne platia za akú využívanú plochu. Dlh spoločnosti NTVS, s.r.o. je podľa zverejneného dokumentu na stránke MsBP jeden z najväčších dlhov podľa aktuálne bývajúcich v danom priestore. Ako môže spoločnosť získavať také dotácie, keď nie je schopná ani platiť nájom?!

Čo si myslíte vy o TV Pohoda?

{fcomment}

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates
Pre Váš lepší používateľský zážitok používame na tejto stránke cookies.
Viac informácií OK Nesúhlasím