Prenájom nebytových priestorov

Mesto by malo prehodnotiť výšku nájmu pri jednotlivých nebytových priestorov, ktoré má vo vlastníctve. V súčasnosti je niekoľko priestorov dlhodobo voľných a nie je o ne záujem. Dôvodom môže byť jednak vysoká cena, nevyhovujúci technický stav priestorov, nerovné podmienky či iné podmienky a prekážky, ktoré si stanovilo mesto.

Zostavil som priehľadnú mapu všetkých priestorov vo vlastníctve mesta, ktoré sú voľné na prenájom (zelené značky), obsadené v prenájme (červené), objekty na predaj (žlté značky) a nedávno predané objekty (modré značky). Pri každom objekte je vypísaná výmera, cena prenájmu (predajná cena), nový vlastník, dostupné zmluvy k priestorom a pri nektorých objektoch aj fotografie. Detailne si mapu môžete pozrieť aj tu: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zKl8-KsBlCAk.kMm3Tcj6OgII

Na stránke mesta si môžete tiež pozrieť koľko stojí prenájom niektorých voľných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta: http://www.nove-mesto.sk/.....

Zaujímavá je napríklad cena prenájmu za priestory nachádzajúce sa na Námestí Slobody 1/1, kde sídlila dlhé roky Prima banka. Tieto priestory s celkovou výmerou 796,4 m2 ponúkajú na kancelárske či iné obchodné účely ako jeden celok v cene 72 €/m2/rok s DPH, bez energií, poplatkov za vodu, dažďovú vodu,... Súhrn - potencionálny nájomca musí platiť mesačne približne 4 800 € s DPH za prenájom objektu, ktorý si nemôže dovoliť už ani banka.

Zaujímavé sú aj podmienky pre niektorých podnikateľov. Bežne má každý podnájomca uzatvorenú nájomnú zmluvu na dobu určitú - 5 rokov, iba p. poslanec MUDr. Pašmík má mať dobu určitú na 20 rokov za nezmenených podmienok. (odkaz na tento zaujímavý zámer mesta: http://www.nove-mesto.sk/resources/File/zverejnenie_zameru_mesta_dentlook_14_10_2014.pdf. Nebytové priestory v celkovej výmere 149,97 m² sú využívané pre účely zdravotníckej starostlivosti a "poskytovanie zdravotníckych služieb poskytovaných v týchto priestoroch je v záujme občanov mesta i v súlade so záujmami vlastníkov bytov a nebytových priestorov". Cena za podnájom v tomto priestore činí 12,15 €/m²/rok bez DPH (v roku 2012 - http://www.nove-mesto.sk/resources/File/zverejnenie_zameru_mesta_drzkova_dentlook_26_11_2012.pdf). Schválenie podnájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa bolo predmetom rokovania na rokovaní Mestského zastupiteľstva 28.10.2014. Poslanci MsZ tento návrh schválili. Predĺženie podnájomnej zmluvy je odôvodnené návratnosťou preinvestovaných finančných prostriedkov. Nemalé finančné prostriedky musí však vynaložiť každý podnikateľský subjekt na úpravu svojich priestorov. Prečo je zrovna v tomto prípade výnimka? Prečo nie sú zachované rovnaké podmienky pre každého?!

{fcomment}

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates
Pre Váš lepší používateľský zážitok používame na tejto stránke cookies.
Viac informácií OK Nesúhlasím