Rekonštrukcia objektov na námestí

Som zásadne proti búraniu historických pamiatok a budov v Novom Meste nad Váhom najmä na Námestí Slobody a okolitých uliciach, ktoré sa dodnes zachovali a stále chátrajú. Mnohé z týchto objektov majú pre Novomešťanov a históriu mesta nevyčísliteľnú hodnotu. Aby sme zachovali aspoň niečo z minulosti, chcem sa v prípade zvolenia zaoberať otázkou rekonštrukcie týchto objektov, ktoré sú majetkom mesta. Ak ich necháme tak, zub času sa podpíše na nich ešte viac a môžeme čakať ich úplnú deštrukciu, po ktorej bude nasledovať nová moderná výstavba, ktorá určite neprospeje pôvodnému rázu námestia ako sa pôvodne pri rekonštrukcii námestia plánovalo. Takouto modernou výstavbou je obchodný dom Trend, ktorého vzhľad nepôsobí dobre vedľa historickej budovy múzea.

Veľkým plusom je zrekonštruovanie budov na námestí ako Reissovec (Mestský úrad), Nádašdyovec (meštiansky dom, dom robotníckeho hnutia - donedávna sídlo Prima banky), Ghillányho dom na Námestí Slobody 4 z roku 1740 (Podjavorinské múzeum), Kaunicov dom postavený v 2. polovici 17. storočia, meštiansky dom tzv. Grambličkovec, dom č. 20 na dnešnej ulici Námestie Slobody 20 (v rokoch 1890-1950 tu sídlila Novomestská úverná banka), budova bývalej evanjelickej školy na ul. Komenského 2, bývalá kúria Žilinčanovec na Hurbanovej ulici vedľa parku, čiastočne Pickov dom na Námestí Slobody č. 21 z roku 1933 a iné. 

Prikladám aj zoznam a fotografie budov, ktoré sú v zlom stave a je nutné čo najskôr zakročiť a zrekonštruovať, lebo časom zaniknú ako mnohé ďalšie historické objekty:

  • Plessovec zo 17. storočia, objekt tiež známy ako bývalá hudobná škola na Komenského ulici č. 24
  • historická budova na Námestí Slobody 2 datovaná do 16. storočia so stredovekým suterénom
  • objekty na Námestí Slobody 6 a 7
  • historický objekt na Námestí Slobody 10 postavený približne v roku 1889
  • budova na ulici J. Gábriša - Urban Polák - z 20. rokov 20. storočia (v súkromnom vlastníctve)

Záchranou týchto objektov môžeme zachovať históriu nášho mesta pre ďalšie generácie Novomešťanov, môžeme prispieť k zveľadeniu a oživeniu námestia a môžeme sem prilákať množstvo turistov, ak by sme sprístupnili časť podzemných chodieb, o ktorých sa môžete dočítať aj na mojej stránke http://nmnv.sk/historia_chodby.html.

Poznám problémy Novomešťanov a viem, že chýbajúce verejné toalety na Námestí Slobody či okolitých uliciach sú problémom už od rekonštrukcie námestia. Tie mali byť pôvodne vytvorené v objekte Fontána v strede námestia, kde je v súčasnosti trafika a čínske bistro. Verejné záchody tam však dodnes nenájdete. Neskôr Mesto prisľúbilo Novomešťanom verejné záchody v objekte Trend, ktorý mal byť navyše priechodnou pasážou na ul. Hurbanova. To sa však tiež nestalo a tak jediným riešením pre Novomešťanov či turistov chodiť do prevádzok obchodov alebo na tržnicu na ul. Hviezdoslavovu, kde sa nachádzajú jediné verejné záchody v meste. Práve tento problém chcem vyriešiť v prípade zvolenia do MsZ. Na vybudovanie verejných záchodov s prebaľovacím pultom pre rodičov s deťmi by mohol poslúžiť aj niektorý z objektov či pozemkov, ktoré vlastní Mesto. Nevyháňajme ľudí z námestia. Koniec výhovorkám že nie sú peniaze, je drahá údržba,... Hoci slovenská legislatíva neprikazuje samosprávam zriaďovať alebo prevádzkovať verejné toalety, starostlivosť o všestranný rozvoj mesta a o potreby jej obyvateľov je základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy. Píše sa to aj na prvej stránke Štatútu mesta Nového Mesta nad Váhom.

 

Dajme zelenú aj detskému ihrisku na námestí, vytvorme tu miniparčík s niekoľkými zábavnými prvkami pre deti. Udržme ľudí na námestí aj po piatej hodine, kedy obchodníci zatvárajú svoje prevádzky a námestie sa úplne vyprázdňuje. Pritiahnime sem ľudí aj cez víkendy a sviatky, vytvorme tu prostredie, kam sa budú ľudia chodiť zabávať, najmä na hudobné predstavenia. Vytvorme prostredie, ktoré bude tiež miestom oddychu v tomto uponáhľanom svete.

Na koniec pridávam aj fotografie objektov, ktoré sú v zlom stave a myslím, že ich historická hodnota je vysoká na to, aby sa nechali úplne zničiť.

Plessovec

{fcomment}

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates
Pre Váš lepší používateľský zážitok používame na tejto stránke cookies.
Viac informácií OK Nesúhlasím