Odpadkové koše pri športoviskách a na sídliskách

AKTUALIZÁCIA 17.4.2016: Za rok 2015 pribudlo po celom meste 62 odpadkových košov a bolo zakúpených 160 parkových lavičiek, ktoré sa priebežne vymieňajú za staré lavičky alebo dopĺňajú ulice, kde doteraz neboli. Malé odpadkové koše sú tak skoro na každom rohu, čo sa prejavilo aj na čistote ulíc a okolia športovísk.

V ostatných dňoch som navrhoval riaditeľovi TSM aj vedúcemu výstavby na MsÚ zabezpečené kontajnerové stanoviská, aké sa používajú v iných mestách ako napríklad Bratislava - Petržalka (na foto nižšie) či Moravany nad Váhom. Ide o zabezpečenie kontajnerov pred neoprávneným vstupom, nelegálnemu vývozu odpadu a robeniu neporiadku. Na to by sa využíval systém čipov, ktoré sú dnes už samozrejmosťou na vchodových dverách v mnohých bytových domoch. Prístup k týmto kontajnerom by mali iba obyvatelia bytových domov, ktorým sú tieto kontajnery určené a ktorí si za smeti platia a aj organizácia, ktorá zabezpečuje vývoz odpadu - Technické služby mesta. Lokality spomenuté nižšie sú na tom podstatne horšie ako ostatné stanovištia po meste, preto si to takéto možno radikálnejšie a aj drahšie riešenie pýta. Uvidíme teda, čo sa nakoniec z toho podarí spraviť, ale súčasný stav nie je prijateľný.

 

 

Hoci Mesto v posledných rokoch obnovilo väčšinu kontajnerových státí v meste a vymenilo samotné kontajnery, Rajková aj Hájovky stále nemajú prerobené všetky kontajnerové státia. Hovorím najmä o kontajneroch na uliciach A. Sládkoviča, Dr. Markoviča a Tematínska, čo je vidieť aj na priložených fotografiách. Pri týchto priestoroch vzniká často neporiadok, ktorý spôsobujú "vyberači" košov, obyvatelia domov, ponechávajúci tu stavebný odpad z rekonštrukcie svojich bytov, ale aj firmy či obyvatelia z iných častí mesta alebo obcí.

Chválim časté vyprázdňovanie odpadkových nádob a upratovanie okolia Technickými službami mesta. Problémom na ulici Sládkoviča 1 je zlé umiestnenie kontajnerov, keďže do pôvodného miesta sa nezmestia všetky nádoby, areál je nezastrešený, neesteticky ohraničený a často odpad rozfukáva vietor po ulici.

Na sídliskách a ďalších verejných priestranstvách v meste, najmä pri športoviskách či detských ihriskách, je akútny nedostatok malých košov na odpadky. Výnimkou a dobrým príkladom je námestie, kde umiestnili v máji 2013 odpadkové koše na separovaný odpad - papier, plasty a mix. Tieto odpadkové by mali byť rozmiestnené po celom meste.

{fcomment} 

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates
Pre Váš lepší používateľský zážitok používame na tejto stránke cookies.
Viac informácií OK Nesúhlasím