Spoločný volebný program OI NOVÉ MiESTO

Volebný program OI NOVÉ MiESTO:

Zodpovedné a transparentné hospodárenie:

 • efektívne využívanie a zhodnocovanie majetku mesta
 • zlepšenie mechanizmov využitia financovania rozvoja mesta z eurofondov
 • zapájanie Vás obyvateľov mesta do rozhodovania a spravovania finančných prostriedkov formou participácie komunít pri budovaní verejných priestorov a formou verejnej diskusie o pláne a rozvoji mesta a územnom plánovaní

 

Otvorená samospráva

 • klientske centrum
 • smart riešenia komunikácie občan – mesto
 • informovanosť a dostupnosť informácií pre občana
 • informačný kvartálny občasník mesta do každej rodiny
 • dostupnosť vedenia mesta pre jeho občanov
 • budovanie bezbariérového prístupu na úrady a mestské organizácie
 • informovanosť o činnosti a službách mestských podnikov

 

Bezpečné mesto

 • funkčný kamerový systém s rozšírením do ďalších lokalít mesta
 • viditeľnosť mestskej polície
 • personálne rozšírenie a stabilizácia mestskej polície
 • bezpečné prepojenie mesta a Zelenej vody

 

Sociálna oblasť:

 • podpora starostlivosti o mladé rodiny, dostupné mestské byty
 • podpora nástrojov na zvyšovanie počtu obyvateľov
 • starostlivosť o seniorov, zdravotne postihnutých a hendikepovaných občanov vybudovaním denného stacionáru a komunitného centra
 • zabezpečenie dostupného stravovania pre seniorov a sociálne odkázaných občanov

 

Verejné služby, starostlivosť o verejné priestranstvá, životné prostredie:

 • elektronizácia základných verejných služieb poskytovaných mestom (platba mestských daní a poplatkov)
 • viac zelene a vyššia starostlivosť o zelené plochy
 • efektívne technické služby mesta, zriadenie mapy starostlivosti o verejné plochy
 • zapojenie obyvateľstva do správy a údržby formou zriadenia komunít vo vnútroblokoch, budovanie komunitných záhradiek
 • zmena technického riešenia kontajnerových stojísk a budovanie polopodzemných kontajnerových stojísk

 

Doprava

 • efektívne riešenie dopravy a parkovania
 • územný generel dopravy
 • výstavba cyklotrás a podpora alternatívnych druhov dopravy
 • riesenia kritických priechodov pre chodcov

 

Kultúra

 • efektívne financovanie mestských kultúrnych akcií
 • zvýšiť finančnú podporu programovej časti kultúrnych akcií počas roka, najmä Deň mesta, Deň detí, oslava Mikuláša, Vianočné trhy, Silvestrovský kultúrny program a Silvestrovský ohňostroj
 • tvorba kultúrneho priestoru na námestí - Cooltajner

 

Školstvo a šport

 • spravodlivé financovanie školských zariadení
 • budovanie nových detských ihrísk a športovísk
 • rovnomerné rozdeľovanie financií pre všetky športové kluby
 • podpora mladých talentov a športových podujatí
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates
Pre Váš lepší používateľský zážitok používame na tejto stránke cookies.
Viac informácií OK Nesúhlasím